Képzéseink

A gimnáziumi felnőttoktatási tagozaton esti tagozatos, intenzív tagozatos (bizonyos feltételek fennállása esetén), Digitális középiskolai, valamint Ifjúsági tagozatos osztályokat indítunk.

Esti képzés
A hagyományos esti képzésben a hallgatók heti három délután (hétfő, kedd, szerdai napon) 15.00-tól 19.30-ig vesznek részt az oktatáson. Az órákon a tananyag elsajátítása folyamatos.
9. évfolyamon a hallgatók magyar nyelv és irodalom, történelem, angol, matematika, fizika, biológia, kémia tantárgyakat tanulnak. A tizedik évfolyamon új tantárgyként belép a földrajz. Tizenegyedik évfolyamon társadalomismeret tantárggyal és informatikával bővül a tanulandók köre. A felnőttoktatási tagozaton az angol nyelv, a matematika és az informatika tantárgyat csoportbontásban oktatjuk. A tanítási órákon a megjelenés kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, munkahelyi stb.). Az esti tagozaton három beszámoló időszak van, november (írásbeli), februárban (írásbeli) és júniusban (írásbeli és/vagy szóbeli). Ezen három jegy alapján szerzik meg tanulóink minden tárgyból az év végi jegyet. Mind a beszámolók átlagának, mind pedig az utolsó beszámolónak eredményesnek kell lennie a továbbhaladáshoz. Az esti tagozaton a tankönyvek beszerzése egyéni úton történik, kötelező tankönyv nincs, bővebb információk a szaktanároktól kérhetők. Az esti tagozatos hallgatók is igénybe vehetik az iskolai könyvtár szolgáltatásait, egyes tankönyvek kölcsönzésére is mód nyílik.

Intenzív képzés
Intenzív tagozatra azok jelentkezését várjuk, akik:

  • 18 év felettiek;
  • kérelmezik, hogy a tanulmányi idejüket az intenzív tagozat által lerövidíthessék.

A tanítási idő az intenzív tagozaton is heti három délután (hétfő, kedd, szerdai napon) 15.00-tól 19.30-ig. A tanítási órákon a megjelenés kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, munkahelyi stb.). Az intenzív tagozaton évfolyamonként (félév) irodalomból és történelemből három beszámoló időszak van (kb. öthetente; a harmadik írásbeli és/vagy szóbeli), a többi tárgyból évfolyamonként (félév) két beszámoló félidőben (írásbeli) és az évfolyam végén (írásbeli és/vagy szóbeli). Ezen jegyek alapján szerzik meg tanulóink minden tárgyból az év végi jegyet. Mind a beszámolók átlagának, mind pedig az utolsó beszámolónak eredményesnek kell lennie a továbbhaladáshoz.

Az intenzív tagozaton a tankönyvek beszerzése egyéni úton történik, kötelező tankönyv nincs, bővebb információk a szaktanároktól kérhetők. Az esti tagozatos hallgatók is igénybe vehetik az iskolai könyvtár szolgáltatásait, egyes tankönyvek kölcsönzésére is mód nyílik.

Felnőttoktatási tagozatunkon a következő tantárgyakat tanítjuk: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, társadalomismeret. A felnőttoktatási tagozaton az angol nyelv, a matematika és az informatika tantárgyat csoportbontásban oktatjuk. A tanítási órákon a megjelenés kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, munkahelyi stb.).
A hallgatók számára igénybe vehetők felzárkóztató foglalkozások, érettségi felkészítő szakkörök, illetve fakultációk.

Ifjúsági tagozatos képzés

Ifjúsági tagozatra azok jelentkezését várjuk, akik:

  • 16-22 év közöttiek
  • nappali rendszerű oktatásból kiszorultak sajátos nevelési igény, tartós betegség, családi körülmények, munkavállalás vagy egyéb okból
  • kevert oktatási formában szeretnének tanulni
  • szeretnének élni a nappali rendszerű oktatás kedvezményeivel
  • rendelkeznek széles sávú internet elérhetőséggel

Ifjúsági tagozatunkon egy-egy 9., 10., 11. és 12. osztályt indítunk, nappali rendszerben, kevert oktatási formában. Az ifjúsági tagozaton jelenléti órákon hétfőtől csütörtökig 12.05-től 17.25-ig van tanítás. Pénteki napokon, egyéni mentorálás mellett, digitális formában kell a tananyag egy részét elsajátítani.

Ifjúsági tagozaton a következő tantárgyakat tanítjuk: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, német/francia nyelv, matematika, történelem, társadalom ismeret, etika, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, dráma, művészetek, informatika, életvitel. Lehetőség van az ifjúsági tagozaton felzárkóztató foglalkozások, valamint tehetséggondozó fakultációk választására, a továbbtanulás megkönnyítése szempontjából. Ifjúsági tagozatunkon testnevelés tantárgyat nem tanítunk. A tanítási órákon a megjelenés kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, szülői).

Az Ifjúsági tagozaton a nappali rendszernek megfelelő módon történik a folyamatos számonkérés, melyről az osztályfőnök és a szaktanárok adnak felvilágosítást.

Ifjúsági osztályunkban egyéni mentorálással segítjük a tanulók felzárkózását, szintre hozását és előmenetelét továbbtanulás, szakmaszerzés és munkavállalás specifikusan. A tagozat bevezetésével elsődleges célunk, hogy a nappali középiskolai rendszerből egyéni okokból kikerülő, valamely szempontból hátrányos helyzetű fiatalokat, iskolánk mottójának megfelelve “második esélyhez” juttassuk, és a számukra megfelelő oktatási-nevelési-tanulási környezetet biztosítsuk. Ennek érdekében csúsztatott kezdéssel tartjuk óráinkat, kevert (nappali és digitális) tanítási struktúrában dolgozunk, egyéni mentorálást-nyomonkövetést vezetünk be, lehetőséget biztosítunk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra, valamint könyvtári és iskolai tanulási lehetőséget biztosítunk az ifjúsági osztály tanulói számára.

 

A 2018/19-es tanévre meghirdetett esti, intenzív és ifjúsági tagozatos osztályaink:

9.FA osztály, esti tagozat, hétfő, kedd, szerdai napon (15.00-tól 19.30-ig) (8. osztályos bizonyítvánnyal; képzési idő: 4 év)

9.FI osztály, ifjúsági tagozat hétfőtől csütörtökig (12.05-17.25), péntek digitális oktatás (csak 16-22 év közöttieknek; angol és német nyelvvel; képzési idő: 4 év)

10.FA osztály, esti tagozat, hétfő, kedd, szerdai napon (15.00-tól 19.30-ig) (9. osztályos vagy szakmunkás bizonyítvánnyal; képzési idő: 3 év)

10.FI osztály, ifjúsági tagozat hétfőtől csütörtökig (12.05-17.25), péntek digitális oktatás (csak 16-22 év közöttieknek; 9. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek, bizonyos feltételek fennállása esetén; angol és német nyelvvel; képzési idő: 3 év)

11.FA osztály, esti tagozat, hétfő, kedd, szerdai napon (15.00-tól 19.30-ig) (10. évfolyamos befejezett gimnáziumi bizonyítvánnyal rendelkezőknek; képzési idő: 2 év)

11/12.FE osztály, intenzív tagozat, hétfő, kedd, szerdai napon (15.00-tól 19.30-ig) (10. évfolyamos befejezett gimnáziumi bizonyítvánnyal rendelkezőknek, 18 év feletti tanulók számára; képzési idő: 1 év)

11.FI osztály, ifjúsági tagozat hétfőtől csütörtökig (12.05-17.25), péntek digitális oktatás (csak 16-22 év közöttieknek; 10. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek; bizonyos feltételek fennállása esetén; angol és német nyelvvel; képzési idő: 2 év)

12.FA osztály, esti tagozat, hétfő, kedd, szerdai napon (15.00-tól 19.30-ig) (11. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek; képzési idő: 1 év)

12.FI osztály, ifjúsági tagozat hétfőtől csütörtökig (12.05-17.25), péntek digitális oktatás (csak 16-22 év közöttieknek; 11. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek; bizonyos feltételek fennállása esetén; angol és francia vagy német nyelvvel; képzési idő: 1 év)

Digitális középiskolai képzésünkről itt lehet olvasni.

 

 

Kedvezmények az esti, intenzív és digitális képzésbe járó hallgatók számára:

-          Estis diákigazolvány (BKK és MÁV közlekedésre vehető igénybe diákjegy és bérlet)

-          Családi pótlék jár a Felnőttoktatási tagozat hallgatóinak is 20 éves korig, sajátos nevelési igényű tanuló esetében 23. éves korig. (A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.))

 

Kedvezmények ifjúsági tagozaton:

- Nappalis diákigazolvány

- Nappalis jogviszony igazolás (diákmunkához, szociális ellátáshoz, szakértői bizottságokhoz)

- Családi pótlék 20 éves korig, sajátos nevelési igényű tanuló esetében 23. éves korig. (A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.))

- A nappalis jogviszonyhoz járó társadalombiztosítás (TB)