Képzéseink

A gimnáziumi felnőttoktatási tagozaton esti tagozatos, intenzív tagozatos (bizonyos feltételek fennállása esetén), digitális középiskolai, valamint ifjúsági tagozatos osztályokat indítunk.

Esti képzés (FA osztályok)
A hagyományos esti képzésben a hallgatók heti három délután (hétfő, kedd, szerdai napon) 15.00-tól 19.30-ig vesznek részt az oktatáson. Az órákon a tananyag elsajátítása folyamatos.
9. évfolyamon a hallgatók magyar nyelv és irodalom, történelem, angol, matematika, fizika, kémia, földrajz és informatika tantárgyakat tanulnak. A tizedik évfolyamon új tantárgyként belép a biológia. A tanítási órákon a megjelenés kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, munkahelyi stb.). Az esti tagozaton három beszámoló időszak van, november (írásbeli), februárban (írásbeli) és júniusban (írásbeli és/vagy szóbeli). Ezen három jegy alapján szerzik meg tanulóink minden tárgyból az év végi jegyet. Mind a beszámolók átlagának, mind pedig az utolsó beszámolónak eredményesnek kell lennie a továbbhaladáshoz. Az esti tagozaton a tankönyvek beszerzése egyéni úton történik, kötelező tankönyv nincs, bővebb információk a szaktanároktól kérhetők. Az esti tagozatos hallgatók is igénybe vehetik az iskolai könyvtár szolgáltatásait, egyes tankönyvek kölcsönzésére is mód nyílik.

Intenzív képzés  (11/12.FE osztály)
Intenzív tagozatra azok jelentkezését várjuk, akik:

  • 18 év felettiek;
  • kérelmezik, hogy a tanulmányi idejüket az intenzív tagozat által lerövidíthessék.

A tanítási idő az intenzív tagozaton is heti három délután (hétfő, kedd, szerdai napon) 15.00-tól 19.30-ig. A tanítási órákon a megjelenés kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, munkahelyi stb.). Az intenzív tagozaton az év végi osztályzatot osztályozó vizsgán kell megszerezni. Az intenzív tagozaton a tankönyvek beszerzése egyéni úton történik, kötelező tankönyv nincs, bővebb információk a szaktanároktól kérhetők. Az esti tagozatos hallgatók is igénybe vehetik az iskolai könyvtár szolgáltatásait, egyes tankönyvek kölcsönzésére is mód nyílik.

Ifjúsági tagozatos képzés (FI osztályok)

Ifjúsági tagozatra azok jelentkezését várjuk, akik:

  • 16-22 év közöttiek
  • nappali rendszerű oktatásból kiszorultak sajátos nevelési igény, tartós betegség, családi körülmények, munkavállalás vagy egyéb okból
  • kevert oktatási formában szeretnének tanulni
  • szeretnének élni a nappali rendszerű oktatás kedvezményeivel
  • rendelkeznek széles sávú internet elérhetőséggel

Ifjúsági tagozatunkon egy-egy 9., 10., 11. és 12. osztályt indítunk, nappali rendszerben, kevert oktatási formában. Az ifjúsági tagozaton jelenléti órákon hétfőtől csütörtökig 12.05-től 17.25-ig van tanítás. Pénteki napokon, egyéni mentorálás mellett, digitális formában kell a tananyag egy részét elsajátítani. Ifjúsági tagozaton a következő tantárgyakat tanítjuk: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, német nyelv, matematika, történelem, etika, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, dráma, művészetek, informatika, életvitel. Lehetőség van az ifjúsági tagozaton felzárkóztató foglalkozások, valamint tehetséggondozó fakultációk választására. Ifjúsági tagozatunkon testnevelés tantárgyat nem tanítunk. A tanítási órákon a megjelenés kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, szülői). Az Ifjúsági tagozaton a nappali rendszernek megfelelő módon történik a folyamatos számonkérés, melyről az osztályfőnök és a szaktanárok adnak felvilágosítást. Ifjúsági osztályunkban egyéni mentorálással segítjük a tanulók felzárkózását, szintre hozását és előmenetelét.

A tagozat bevezetésével elsődleges célunk, hogy a nappali középiskolai rendszerből egyéni okokból kikerülő, valamely szempontból hátrányos helyzetű fiatalokat, iskolánk mottójának megfelelve “második esélyhez” juttassuk, és a számukra megfelelő oktatási-nevelési-tanulási környezetet biztosítsuk. Ennek érdekében csúsztatott kezdéssel tartjuk óráinkat, kevert (nappali és digitális) tanítási struktúrában dolgozunk. Könyvtári és iskolai tanulási lehetőséget biztosítunk az ifjúsági osztály tanulói számára.

Digitális középiskolai képzés (FD osztályok)

A digitális képzést a Pedagógia Programunk rendelkezéseivel összhangban, csak  20 év fölötti tanulók számára szervezzük.  A korábbi projekt oldalunkon lehet részletesebben olvasni erről a képzési formáról.

A 2019/20-as tanévre meghirdetett esti, intenzív és ifjúsági tagozatos osztályaink:

 

9.FA osztály, esti tagozat, hétfő, kedd, szerdai napon (15.00-tól 19.30-ig) (8. osztályos bizonyítvánnyal; képzési idő: 4 év)

9.FD osztály, esti tagozat csütörtökön konzultáció (15.00-tól 19.30-ig) a további napokon digitális oktatás (8. osztályos bizonyítvánnyal; képzési idő: 4 év)

9.FI osztály, ifjúsági tagozat hétfőtől csütörtökig (12.05-17.25), péntek digitális oktatás (csak 16-22 év közöttieknek; angol és német nyelvvel; képzési idő: 4 év)

10.FA osztály, esti tagozat, hétfő, kedd, szerdai napon (15.00-tól 20.15-ig) (9. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal; képzési idő: 3 év)

10.FD osztály, esti tagozat csütörtökön konzultáció (15.00-tól 19.30-ig) a további napokon digitális oktatás (9. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek, bizonyos feltételek fennállása esetén; képzési idő: 3 év)

10.FI osztály, ifjúsági tagozat hétfőtől csütörtökig (12.05-17.25), péntek digitális oktatás (csak 16-22 év közöttieknek; 9. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek, bizonyos feltételek fennállása esetén; angol és német nyelvvel; képzési idő: 3 év)

11.FA osztály, esti tagozat, hétfő, kedd, szerdai napon (15.00-tól 19.30-ig) (10. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek; képzési idő: 2 év)

11.FD osztály, esti tagozat csütörtökön konzultáció (15.00-tól 19.30-ig) a további napokon digitális oktatás (10. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek, bizonyos feltételek fennállása esetén; képzési idő: 2 év)

11/12.FE osztály, intenzív tagozat, hétfő, kedd, szerdai napon (15.00-tól 19.30-ig) (10. évfolyamos befejezett gimnáziumi bizonyítvánnyal rendelkezőknek, 18 év feletti tanulók számára; képzési idő: 1 év)

11.FI osztály, ifjúsági tagozat hétfőtől csütörtökig (12.05-17.25), péntek digitális oktatás (csak 16-22 év közöttieknek; 10. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek; bizonyos feltételek fennállása esetén; angol és német nyelvvel; képzési idő: 2 év)

12.Fosztály, esti tagozat, hétfő, kedd, szerdai napon (15.00-tól 19.30-ig) (11. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek; képzési idő: 1 év)

12.FD osztály, esti tagozat csütörtökön konzultáció (15.00-tól 19.30-ig) a további napokon digitális oktatás (11. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek, bizonyos feltételek fennállása esetén; képzési idő: 1 év)

12.FI osztály, ifjúsági tagozat hétfőtől csütörtökig (12.05-17.25), péntek digitális oktatás (csak 16-22 év közöttieknek; 11. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek; bizonyos feltételek fennállása esetén; angol és német nyelvvel; képzési idő: 1 év)

Kedvezmények az esti, intenzív és digitális képzésbe járó hallgatók számára:

Kedvezmények ifjúsági tagozaton: