Érettségi – 2021. május-június

Kedves érettségi vizsgára készülő Tanulók!

Az országban továbbra in fennálló vészhelyzet miatt a 167/2021. (IV. 9.) Kormány rendelet az alábbi legfontosabb változásokat okozza a 2021. májusi vizsgaidőszakban (továbbiakban Vizsgaidőszak):

 • Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre, kivéve:
  • Azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik,
  • Ha a vizsgázó az igazgató döntése alapján mentesítést kap az írásbeli (gyakorlati) vizsgarész alól,
  • Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni,
  • Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.
 • Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a 100/1997 (VI. 13. ) kr. 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.
 • Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a 100/1997 (VI. 13. ) kr. 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

A Vizsgaidőszakon belül az ezen a linken keresztül elérhető beosztás szerint kerülnek megrendezésre a vizsgák.

Az emelt és a középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai: 2021. május 31. és június 1. 8:00-16:00

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje: 2021. június 2. 16:00