Képzéseink a 2024/25-ös tanévben

A gimnáziumunk felnőttoktatási tagozatán esti, digitális középiskolai, valamint ifjúsági osztályokat indítunk.

Esti gimnáziumi képzés (FA osztályok)
A hagyományos esti képzésben a hallgatók heti három délután (hétfő, kedd, szerdai napon) 15:00-tól 19:30-ig vesznek részt az oktatáson. Az órákon a tananyag elsajátítása folyamatos.
9-12. évfolyamon a hallgatók magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, természettudományok, művészetek, dráma, digitális kultúra tantárgyakat tanulnak az új NAT előírásai szerint. A tanítási órákon a megjelenés kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, munkahelyi stb.). Az esti képzésben három beszámoló időszak van, november (írásbeli), februárban (írásbeli) és júniusban /12. évfolyamon áprilisban/ (írásbeli és/vagy szóbeli). Ezen három jegy alapján szerzik meg tanulóink minden tárgyból az év végi jegyet. Mind a beszámolók átlagának, mind pedig az utolsó beszámolónak eredményesnek (legalább elégséges) kell lennie a tovább haladáshoz. A tankönyvek beszerzése egyéni úton történik, kötelező tankönyv nincs, bővebb információk a szaktanároktól kérhetők. Az esti képzésre járó hallgatók is igénybe vehetik az iskolai könyvtár szolgáltatásait, egyes tankönyvek kölcsönzésére is mód nyílik.

Ifjúsági gimnáziumi képzés (FI osztályok)

Ifjúsági képzésre azok jelentkezését várjuk, akik:

  • 16-22 év közöttiek
  • nappali rendszerű oktatásból kiszorultak sajátos nevelési igény,  családi körülmények, munkavállalás vagy egyéb okból
  • kevert oktatási formában szeretnének tanulni
  • szeretnének élni a nappali rendszerű oktatás kedvezményeivel
  • rendelkeznek széles sávú internet elérhetőséggel és számítógéppel

Ifjúsági képzésünkön egy-egy 9., 10., 11. és 12. osztályt indítunk, nappali rendszerben, kevert oktatási formában. A jelenléti órákon hétfőtől csütörtökig 12:05-től 18:00-ig van tanítás. Pénteki napokon, egyéni mentorálás mellett, digitális formában kell a tananyag egy részét elsajátítani. Ifjúsági képzésen a következő tantárgyakat tanítjuk: magyar nyelv és irodalom, angol és német nyelv, matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudományok, ének-zene, vizuális kultúra, művészetek, dráma, digitális kultúra. Valamennyi évfolyam az új NAT előírásai szerint indul. Lehetőség van felzárkóztató foglalkozások, valamint tehetséggondozó fakultációk választására. Testnevelés tantárgyat nem tanítunk. A tanítási órákon a megjelenés kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, szülői). Az ifjúsági képzésben a nappali rendszernek megfelelő módon történik a folyamatos számonkérés, melyről az osztályfőnök és a szaktanárok adnak felvilágosítást. Ifjúsági osztályunkban egyéni mentorálással segítjük a tanulók felzárkózását, szintre hozását és előmenetelét.

A képzés bevezetésével elsődleges célunk, hogy a nappali középiskolai rendszerből egyéni okokból kikerülő, valamely szempontból hátrányos helyzetű fiatalokat, iskolánk mottójának megfelelve „második esélyhez” juttassuk, és a számukra megfelelő oktatási-nevelési-tanulási környezetet biztosítsuk. Ennek érdekében csúsztatott kezdéssel tartjuk óráinkat, kevert (nappali és digitális) tanítási struktúrában dolgozunk. Könyvtári és iskolai tanulási lehetőséget biztosítunk az ifjúsági osztály tanulói számára.

Digitális gimnáziumi képzés (FD csoportok az FA-s osztályokon belül)

A digitális képzést a Pedagógia Programunk rendelkezéseivel összhangban, csak 20 év fölötti tanulók számára szervezzük, akik rendelkeznek széles sávú internet elérhetőséggel és számítógéppel.

9.FD osztály Fenntartói döntés alapján az idei tanévben már nem indulhat.

A digitális képzés kevert oktatási forma, személyes jelenléti konzultációkkal és önálló otthoni tanulással:

  • személyes jelenléti konzultációs órák csütörtökön 15:00‒19:30 között;
  • önálló otthoni tanulási órák a Classroom-rendszerben, tantárgyanként megadott időtartamban.

A Classroom-rendszerben a tanárok hetente kijelölik a megtanulandó a tananyagot és az elvégzendő feladatokat. A konzultációs órákon ezek megbeszélése történik. A hallgatók magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, természettudományok, művészetek, dráma és digitális kultúra tantárgyakat tanulnak. Valamennyi évfolyam az új NAT előírásai szerint indul.

A konzultációs órákon a megjelenés kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, munkahelyi stb.). A digitális képzésben három beszámoló-időszak van: novemberben (írásbeli), februárban (írásbeli) és május‒júniusban (12. évfolyamon áprilisban). A beszámolók írásban és/vagy szóban történnek. A három beszámolójegy alapján szerzik meg tanulóink minden tárgyból az év végi jegyet. Mind a beszámolók átlagának, mind pedig az utolsó beszámolónak (legalább elégséges) eredményesnek kell lennie a tovább haladáshoz. A digitális képzés hallgatói is igénybe vehetik az iskolai könyvtár szolgáltatásait, ahol tankönyvek kölcsönzésére is van lehetőség.

A 2024/25-ös tanévre meghirdetett esti és ifjúsági osztályaink:

9.FA osztály, esti képzés, hétfő, kedd, szerdai napon (15:00-tól 19:30-ig) (8. osztályos bizonyítvánnyal; képzési idő: 4 év)

9.FD osztály Fenntartói döntés alapján az idei tanévben már nem indulhat.

9.FI osztály, ifjúsági képzés hétfőtől csütörtökig (12:05-18:00), péntek digitális oktatás (csak 16-20 év közöttieknek; angol és német nyelvvel; képzési idő: 4 év)

10.FA osztály, esti képzés, hétfő, kedd, szerdai napon (15:00-tól 19:30-ig) (9. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal; képzési idő: 3 év)

10.FD csoport a 10.FA osztályon belül, esti képzés csütörtökön konzultáció (15:00-tól 19:30-ig) a további napokon digitális oktatás (9. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek, bizonyos feltételek fennállása esetén; képzési idő: 3 év)

10.FI osztály, ifjúsági képzés hétfőtől csütörtökig (12:05-18:00), péntek digitális oktatás (csak 16-21 év közöttieknek; 9. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek, bizonyos feltételek fennállása esetén; angol és német nyelvvel; képzési idő: 3 év)

11.FA osztály, esti képzés, hétfő, kedd, szerdai napon (15:00-tól 19:30-ig) (10. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek; képzési idő: 2 év)

11.FD csoport a 11.FA osztályon belül, esti képzés csütörtökön konzultáció (15:00-tól 19:30-ig) a további napokon digitális oktatás (10. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek, bizonyos feltételek fennállása esetén; képzési idő: 2 év)

11.FI osztály, ifjúsági képzés hétfőtől csütörtökig (12:05-18:00), péntek digitális oktatás (csak 17-22 év közöttieknek; 10. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek; bizonyos feltételek fennállása esetén; angol és német nyelvvel; képzési idő: 2 év)

12.Fosztály, esti képzés, hétfő, kedd, szerdai napon (15:00-tól 19:30-ig) (11. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek; képzési idő: 1 év)

12.FD csoport a 12.FA osztályon belül, esti képzés csütörtökön konzultáció (15:00-tól 19:30-ig) a további napokon digitális oktatás (11. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek, bizonyos feltételek fennállása esetén; képzési idő: 1 év)

12.FI osztály, ifjúsági képzés hétfőtől csütörtökig (12:05-18:00), péntek digitális oktatás (csak 18-22 év közöttieknek; 11. évfolyamos befejezett bizonyítvánnyal rendelkezőknek; bizonyos feltételek fennállása esetén; angol és német nyelvvel; képzési idő: 1 év)

Kedvezmények az esti képzésbe járó hallgatók számára:

Kedvezmények ifjúsági képzésben:

Képzéseink térítési díjáról:

A térítési díj összege a 2022/23-as tanévben egységesen 0 Ft, azaz tandíjmentesek a képzéseink.