Jelentkezés érettségi vizsgára 2013

Kedves Hallgatók!

A 12. évfolyamosok érettségi vizsgára történő jelentkezése 2013. február 4-től február 25-ig személyesen, az OSZTÁLYFŐNÖKÖKNÉL történik

Kérjük, érdeklődjenek osztályfőnöküknél vagy az iskolatitkárságon!

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező, érettségi vizsgát javítani, vagy más tárgyból érettségi vizsgát tenni kívánóknak intézményünkben lehetősége van jelentkezni 2013. február 11. és 2013. február 28. között a Felnőttoktatási tagozat iskolatitkárságán hétfőtől csütörtökig 14-18h között.

Vizsgadíjakra vonatkozó információk a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező hallgatók számára:

Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A vizsgadíj összege:

  • Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Intézményünkben történő jelentkezés esetén (a fennálló változások miatt) csekken lehet a vizsgadíjat befizetni! Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2013-ban 15.000 Ft).
  • Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2013-ban 25.000 Ft). Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

További információ az Oktatási Hivatal közleményében: Általános tájékoztató az érettségi vizsgára történő jelentkezésről