Különbözeti vizsgák

Különbözeti vizsga

Időpontok

Írásbeli vizsga:

2016. április 5.

Időpont

Tantárgy

Terem

Felügyelő

15.00.-15.40.

Informatika – 9. évfolyam

Szt1

Farkas Norbert

Kémia – 9. évfolyam

15.45.-16.25.

Informatika – 10. évfolyam

Szt1

Farkas Norbert

Fizika – 9. évfolyam

16.35.-17.15.

Angol – 9. évfolyam

Q

NGA

17.20.-18.00.

Földrajz – 9. évfolyam

Kompetencia

Ritoók Judit

Angol – 10. évfolyam

18.05.-18.45.

Földrajz  –  10. évfolyam

Kompetencia

Ritoók Judit

18.50.-19.30.

 

Szóbeli vizsga

2016. április 7.

Angol nyelv 9. és 10. évfolyam

15.00. órától a 222-es teremben (II. emelet Balázs Béla szárny)

 

Tematika

Kémia 9. évfolyam tematika:

1. Az elsőrendű kémiai kötések (fémes, kovalens, ionos)
2. A víz szerkezete
3. A kémhatás; a pH-skála
4. Halmazállapot-változások
5. Kolloid rendszerek fajtái
A felkészülési segédanyag elérhető a Letöltések menüpontban.

Tárgy

Évfolyam

Tematika

Fizika

9.

Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás, szabadesésKörmozgás

Tömeg és lendület fogalma

Newton törvények, súly fogalma

Mechanikai energia fajták, egyszerű gépek

Informatika

9.

Szövegszerkesztés: karakterformázás, bekezdésformázás, oldalformázásSzövegszerkesztés: objektumok a szövegben (képek, alakzatok, táblázatok)

Prezentációkészítés: szöveg, kép, alakzatok elhelyezése, formázása; animációk, áttűnések

Táblázatkezelés: adatok bevitele, formázás, diagram készítése

Táblázatkezelés: hivatkozások, képletek, függvények (MIN, MAX, SZUM, ÁTLAG, DARABTELI)

Földrajz

9.

Földünk kozmikus környezete, alakja, mozgásai, műholdas kutatása és térképi ábrázolásaA Föld belsejének és kőzetburkának fogalma, szerkezete, anyagai, mozgásai és története

A légkör fogalma, alkotógázai, szerkezete, időjárási elemei és védelme

Földünk vízburkának, élővilágának és talajainak fogalma, földrajzi tagozódása, folyamatai, védelme

A földrajzi övezetesség: A Föld éghajlati, vízrajzi, növény, állat, talajföldrajzi és felszínalaktani zónái

A felkészüléshez ajánlott (letölthető) tankönyv:

Bernek Ágnes – Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Földrajz 9-10. (4-111. oldal)

Linkje: http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/openFlipbook&id=106

Földrajz

10.

Az övezetesség hatása az emberi társadalom életére: Földünk népessége és településeiA gazdasági élet szerkezete: A mezőgazdaság, ipar, közlekedés, kereskedelem, idegenforgalom

Az amerikai, európai és Ázsiai gazdasági erőtér központjainak (USA, EU, Kína, Japán) földrajza

A Kárpát-medence tájai és Magyarország társadalom földrajzi régiói

A globális világgazdaság fogalma, szerkezete, folyamatai és problémái

A felkészüléshez ajánlott (letölthető) tankönyv:

Bernek Ágnes – Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Földrajz 9-10. (112-200. oldal)

Linkje: http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/openFlipbook&id=106

Német nyelv

9.

Über mich (Wie heissen Sie?, Woher kommen Sie?, Wo wohnen Sie? Wie sehen Sie aus?)Meine Familie (Eltern, Geschwister, usw.)

Wo wohne ich? (Strasse, Umgebung, Wohnung/Haus, mein Zimmer) über Essen sprechen

(Was mögen Sie?, ich esse gern …, ich trinke gern …, usw.)

Tagesablauf

(aufstehen, frühstücken, arbeiten/lernen, essen, ausgehen, schlafen gehen)

Német nyelv

10.

Über mich (Wie heissen Sie?, Woher kommen Sie?, Wo wohnen Sie?)Meine Familie (Eltern, Geschwister, usw.)

Wo wohne ich? (Strasse, Umgebung, Wohnung/Haus)

Mein Zimmer (klein/gross, Wo befinden sich Tisch, Bett, Lampe, Stuhl usw.?)

Tagesablauf

(aufstehen, frühstücken, arbeiten/lernen, essen, ausgehen, schlafen gehen)

Angol nyelv

9.

Témakörök:Családi élet, családi kapcsolatok

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők

A másik ember külső és belső jellemzése

Öltözködés, divat

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka

Napirend, időbeosztás

 

Nyelvtani fogalomkörök:

Egyszerű jelen idő, folyamatos jelen idő, egyszerű múlt idő, befejezett jelen idő, egyszerű jövő idő, jövő idő going to-val

Birtoklás kifejezése (have got, ’s birtokjel, of)

Időbeli viszonyok: óra, gyakoriság, időpont

Mennyiségi viszonyok: megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

Melléknevek összehasonlítása

Angol nyelv

10.

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)Személyes tervek

Ünnepek, családi ünnepek

Vásárlás, szolgáltatások

A városi és vidéki élet összehasonlítása

Étkezési szokások a családban

Ételek, kedvenc ételek

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben

 

Nyelvtani fogalomkörök:

Mindaz, ami 9. évfolyamon. Továbbá:

Régmúlt idő

Szenvedő szerkezet jelen, múlt idő

Időbeli viszonyok: gyakoriság, időtartam kifejezése

Számnevek, sorszámnevek

Melléknevek összehasonlítása – rendhagyó esetek

Feltételes mondatok jelen, jövő időben

should/shouldn’t, can/could, may, must, have to, mustn’t segédigék

Angol nyelv

11.

A munka világaAz egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés

Nyaralás itthon, illetve külföldön

Gyakori betegségek, sérülések, baleset

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet

 

Nyelvtani fogalomkörök:

Mindaz, ami 9-10. évfolyamon. Továbbá:

Folyamatos múlt idő, folyamatos jövő idő

Szenvedő szerkezet: befejezett jelen idő, jövő idő

Függő beszéd, kijelentő mód

Feltételes mondatok jelen, múlt, jövő időben, óhajtó mondatok

Vonatkozó névmási mellékmondatok