Magunkról

Valljuk, hogy a felnőttoktatás a „második esély iskolája”. Feladata az érettségi vizsga megszerzését célzó oktatás. Hallgatói: egyrészt a már munkahellyel rendelkező, dolgozó felnőttek, másrészt a nappali rendszerű középiskolákból, ill. a szakképzésből kikerült, gyakran még munkanélküli fiatalok.
A végső cél mindkét esetben az érettségire való felkészítés, hisz az érettségi a továbbtanulás mellett egyre inkább a munkavállalásnak vagy a munkahely megtartásának is feltétele. Voltak, vannak és lesznek, akik tizenévesen nem találják helyüket az oktatásban, később viszont pótolni akarják vagy pótolni kényszerülnek kimaradásukat. A felnőttoktatásra tehát szükség és igény van. De a felnőttoktatásban résztvevők életformája, tanulási lehetőségei, hozott tudása, motiváltsága, iskolában töltött ideje döntően különbözik a nappali tagozatosokétól.
A képzési formák kialakítása ezekhez a felismerésekhez alkalmazkodik. A tagozat iránti „fogyasztói elvárás” az érettségire való eredményes felkészítés; minden más ennek rendelődik alá. Ebből következően tehát

  • az oktatást tekintjük feladatunknak,
  • ennek minél színvonalasabban igyekszünk megfelelni,
  • tanárok és hallgatók ennek megvalósítására vállalnak kötelezettséget.