Némileg megváltozott a Házirend

A változás (mely a mai nappal hatályos is!) fő oka a beléptetési rendszer korszerűsítése és hiányzások igazolási szabályainak a pontosítása.

A változások a részletes hírben, míg az érintett dokumentum(ok) itt tekinthetők meg.

A változásokban érintett pontok

VII.5.   Az iskolai beléptető rendszer használata

A személy- és vagyonbiztonság megőrzése érdekében a tanulóknak és az iskola összes alkalmazottjának az iskolába való ki- és bemenetkor igénybe kell venniük a beléptetési rendszert, a saját belépőkártyájukat használva.

Nem saját kártyával való ki vagy belépésnek fegyelmi vonzata van.

A belépőkártya elvesztését a felnőttoktatási titkárságon kell haladéktalanul bejelenteni, a kártya kötelező pótlásának anyagi vonzata van, ami a tanulót terheli.

VIII.1.   [Hiányzással kapcsolatos] általános rendelkezések

[…]A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül szülői (nagykorú esetén saját maga), orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja hiányzását. Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.

Az egy hetet meghaladó összefüggő hiányzás esetén az igazolás másolatát hetente meg kell küldeni a [felnőttoktatási titkárság] e-mail címre, de a tanuló iskolába jövetelekor az eredeti igazolást ekkor is le kell adni az osztályfőnök részére. Annak a tanulónak, aki nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, az egy hetet meghaladó összefüggő hiányzása igazolatlan hiányzásának minősül.[…]

XIV.      Az iskolai tanuláshoz nem szükséges tárgyak behozatala az iskolába

[…]Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot (pl. mobiltelefon, egyéb elektronikai eszköz), és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén (19:30-kor) visszakapja, a további esetekben azok behozatalát az iskola megtilthatja.[…]